Gwasanaeth

Egwyddor Gwasanaeth
Canolbwyntio ar y cwsmer, gan ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf i gwsmeriaid;
Gwasanaeth fel y craidd, creu'r gwerthoedd mwyaf i'n cwsmeriaid;
Canolbwyntiwch ar wasanaethau cynhwysfawr o ansawdd i gwsmeriaid!

Gwasanaethau Cyn Gwerthu
Er mwyn darparu dyluniad y prosiect, dyluniad proses, sy'n addas ar gyfer eich rhaglen datblygu peiriannau ac offer, datblygu a gweithgynhyrchu cynhyrchion yn unol â'ch anghenion arbennig, a hefyd hyfforddi personél gweithrediadau technegol i chi.

Gwerthu Gwasanaethau
Yn cyd-fynd â chi i gwblhau derbyn yr offer, a chynorthwyo i baratoi cynlluniau adeiladu a phroses fanwl.

Gwasanaeth Ôl-werthu
Bydd y cwmni'n anfon technegwyr i'r fan a'r lle i osod, comisiynu, comisiynu safle a hyfforddi gweithredwyr.

d7d87c6c